Notícies

Jornada de presentació de l’Associació Arremangades - Dones del Montseny
El 14 d'octubre a les 16:30 a 18h a l'Hort del rector del Brull tindrà lloc la Jornada de presentació de l'Associació Arremangades- Dones del Montseny. A primera ho...
El Brull vol reduir un 40% l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle
El Brull es compromet a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 20% per a l'any 2020. Això vol dir passar de 6,64 tones de CO2 per habitant l'any 2005 a 5,31 tones p...