Verificació de documents

Què és el Codi Segur de Verificació?


El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques. 

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d'un document?


Trobareu el codi de verificació segur (CSV) a la capçalera el document emès per l’Ajuntament.

Com validar el document?


  1. Localitzeu el codi CSV del document.
  2. Introduïu el codi CSV a la casella Codi de verificació del formulari següent. 
  3. Llegiu la qüestió plantejada a la casella Respongui a la pregunta següent per poder comprovar el seu codi.
  4. Escriviu la solució a la casella Resposta.
  5. Premeu el botó Comproveu codi.

Verifiqueu aquí el vostre document


Darrera actualització: 20.04.2022 | 12:57
Darrera actualització: 20.04.2022 | 12:57