Campanya d'autoritzacions d'activitats de risc d'incendi forestal

Divendres, 8 de març de 2024

Del 15 de març al 15 d’octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Les activitats amb risc d’incendi forestal a menys de 500 metres de terreny forestal s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic:


https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=M02760SOLC

 

Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins del seu municipi, necessiten el vist i plau de l’ajuntament:


Del 15 de març al 15 d’octubre


Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)
Carboneres a nivell particular
Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos


Del 15 de juny al 15 de setembre


Carbonet vegetal
Fogó de gas
Pirotècnia, correfocs, cercaviles
Demostracions artístiques
Castells de focs
Flama del Canigó/Torxes
Fogueres o falles
Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Darrera actualització: 8.03.2024 | 10:47