Document únic de Protecció Civil Municipal del Brull (DUPROCIM)

Dilluns, 22 de maig de 2023

El Ple de l'Ajuntament del Brull, en sessió de data 8 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi del Brull, redactat pel tècnic del Consell Comarcal d'Osona.

Darrera actualització: 18.05.2023 | 10:56