Participació ciutadana

 

Participació en l'elaboració de normes

 

Consulta pública històrica:

Clica l'enllaç per visualitzar la consulta pública històrica.

 

 

Consulta pública en tràmit:

 

De conformitat amb allò previst a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, es porta a terme una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions en relació a:

 

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL DE L'ESTANYOL

(El termini per participar finalitza el 24 de maig)

 

- Formulari d'opinions i aportacions