Urbanisme

PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 

Normes subsidiàries de planejament

Núm. expedient:    1990 / 000309 / N
Data aprovació:    13/03/1991
Data publicació:    24/04/1991

Pla parcial de l'Estanyol

Núm. expedient:    1992 / 000216 / N
Data aprovació:    09/12/1993
Data publicació:    07/02/1994

- Modificació del Pla parcial de l'Estanyol

Núm. expedient:    2003 / 007710 / N
Competència:    Generalitat de Catalunya
Data aprovació:    17/09/2003
Data publicació:    11/12/2003

- Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny.

Núm. expedient:    2007 / 026993 / B
Competència:    Generalitat de Catalunya
Data aprovació:    11/12/2008
Data publicació:    30/01/2009

 

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

Data aprovació:    1/12/2014
Data publicació BOPB:    7/01/2015
Data aprovació DOGC:    13/01/2015

PAE Rehabilitació Can Nap