S’obre el procés de selecció de la borsa de personal informador per al parc del Montseny

Del 10/02/2017 al 15/02/2017

L'Ajuntament del Brull va aprovar el 10 de febrer les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de personal informador per al Centre d'Informació ubicat a la Rectoria del Brull. L'objecte de la convocatòria és donar resposta a la cobertura de les vacants temporals que es vagin produint en el servei en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona.

Teniu tota la informació de les bases del procés de selecció al Procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'informadors/es del Parc del Montseny (El Brull) del Tauler d'anuncis i al PDF adjunt.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'ajuntament del Brull, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals, a comptar des del dia següent a la de la publicació de la convocatòria a la web i el taulell d'anuncis de l'Ajuntament del Brull i a un diari comarcal, i s'han d'adreçar a l'alcalde de l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/11/2020 16:50