Restricció de circular per la via pública per l'Estat d'Alarma

Dilluns 16/03/2020

Atesa la necessitat d'evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i arran de la declaració de l'Estat d'Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les activitats següents:

- Adquisició d'aliment, productes farmacèutics i de primera necessitat.
- Assistència a instal·lacions sanitàries.
- Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial. 
- Tornar al lloc de residència habitual.
- Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
- Desplaçament a entitats financeres.
- Per causa de força major o per situació de necessitat.
- Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la citrculació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a les anteriors activitats o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei. 

Tothom que contravingui aquestes disposicions pot ser denunciat pels agents de l'autoritat.

Per evitar el contagi i la propagació del coronavirus, reiterar la necessitat de no circular pel municipi si no és estrictament necessari.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02/11/2020 16:50