Les noves tarifes d'Onaigua entraran en vigor a partir de mitjan juliol

Dissabte, 1 de juliol de 2023

Aquest mes de juliol entraran en vigor les noves tarifes d'Onaigua, que es començaran a reflectir a les factures del tercer trimestre de l'any.

L'increment de preus està provocat per dos factors principals:
- L'augment de la despesa energètica, tenint en compte que l’electricitat és necessària per captar, potabilitzar i distribuir l’aigua. 
- L'augment del preu de compra de l’aigua: quan no hi ha suficients recursos hídrics al municipi, compren l’aigua als abastaments supramunicipals, gestionats per Aigües d’Osona (que també ha apujat preus per la mateixa causa).

Onaigua, va assuir la gestió de l’aigua en baixa, clavegueram i drenatge urbà als municipis d’Osona sense cost.  També ha implantat un restructuració tarifària que ha suposat deixar de pagar pel consum mínim i pagar pel consum real, fet que fomenta l’estalvi d’aigua. 
Així, s’han establert 4 trams de tarifes en funció del consum i s’ha afegit un paràmetre nou a la factura que és la quota de servei.
Cada municipi ha pogut aportar la seva particularitat dins l’estructura fixa de trams.

Darrera actualització: 3.07.2023 | 12:33