El procés de selecció d’un operari de manteniment queda desert

Dijous, 6 de juliol de 2023

Per decret de l’alcalde 2023_67 de data 15 de juny de 2023, s’ha declarat desert el procés selectiu per a cobrir en règim de personal laboral a mitja jornada, un lloc de treball d’operari de manteniment i serveis de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament del Brull, al no haver superat les proves cap dels aspirants que hi van optar.

Darrera actualització: 6.07.2023 | 12:08