Autoritzacions excepcionals per encendre foc

Dimecres 04/04/2018

Des del passat 15 de març i fins el 15 d'octubre resta prohibit encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta, d'acord amb el Decret 64/1995.

Malgrat la prohibició, es poden sol·licitar autoritzacions excepcionals per a la realització de diferents tipus d'activitat relacionades amb el foc: per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals.

Les sol·licituds individuals al terme municipal del brull s'han de fer a l'ajuntament per tal que aquest doni el vist-i-plau i les traslladi al Departament d'Agricultura. Les sol·licituds de cremes col·lectives de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles s'hauran de consultar a l'ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30/12/2019 11:43